Klinikk Hausken starter i Stavanger!

Klinikk Hausken er Norges største private IVF klinikk. Av samtlige IVF klinikker i Norge er det nå kun Rikshospitalet som gjør flere behandlinger per år. Ikke bare har vi vokst til å bli en stor aktør innen assistert befruktning, men tilbyr også den nyeste og beste teknologien. Vi har alltid fokus på parets individuelle situasjon og dette gjør at vi har svært gode resultater, til beste for våre pasienter.

Klinikk Hausken startet i Haugesund april 2006 og ble raskt en viktig leverandør innen assistert befruktning. Våre pasienter kommer fra hele landet, men Vestlandet er selvfølgelig vårt kjerneområde. For å gi et bedre og nærere tilbud startet vi ny IVF klinikk i Bergen september 2013 (KH avd. Bergen). Denne ble en umiddelbar suksess. Både avd. Haugesund og avd. Bergen fremstår i dag moderne og innbydende.

Og nå kan vi altså endelig ønske våre pasienter velkommen til KH avd. Stavanger! Klinikk Hausken har meget stor ekspertise og tilbyr ikke bare behandling, men også full utredning. Våre leger Torolf Holst-Larsen, Arne Schwennicke og Jon Hausken har mer enn 40 års erfaring innen faget infertilitet. Vi har ingen ventetid og en gjennomgang hos oss vil raskt avklare årsaker og hva som vil være aktuell behandling. I første omgang vil KH avd. Stavanger tilby utredning, samtale og informasjon om behandling, monitorering av oppstartet behandling og tett oppfølgingen i etterkant. Vi vil tilby hormonbehandling og inseminering, også med donorsæd. Hvis prøverør er eneste alternativ vil selve egguttaket, embryoutvikling og tilbakeføring fortsatt skje i Haugesund. Etablering av KH avd. Stavanger vil likevel gi en betydelig lettere prosess også for disse pasienter, nærhet og tettere oppfølging J

Vi åpnet mandag 18. mai og møtte glade og forventningsfulle par. Vår etablering gir Stavanger regionen endelig et lokal tilbud til par som ikke oppnår graviditet med eksperter innen fagfeltet. Vi har sett frem til dette lenge og gleder oss nå til å ta fatt.

Hvor er vi lokalisert? På Forus, nabo til IKEA, i samme bygning som Forus akutten.

Velkommen til Klinikk Hausken i Stavanger. Vi er her for deg.