Hva er mikro-TESE?

Mikro-TESE er mikroskopisk assistert leting etter sædceller i testikkel. Dette er den mest avanserte metoden for å lete etter sædceller som senere kan brukes i forbindelse med assistert befruktning (IVF).

 

Klinikk Hausken er for tiden den eneste fertilitetsklinikken som tilbyr mikro-TESE i Norge.

 

Våre mikro-TESE pasienter gir oss god tilbakemelding. Noen gruer seg litt i forkant av operasjonen – spesielt når de hører at vi bruker lokalbedøvelse. De fleste blir beroliget når de merker at bedøvelsen fungerer og det hele er smertefritt. Faktisk viser det seg at mange velger å følge med på monitoren mens legen utfører inngrepet.

 

Etter at operasjonen, reiser de fleste hjem etter kort tid. Gjennomsnittlig sykemeldingsperiode er cirka en uke.

 

Alle på Klinikk Hausken er veldig fornøyd med resultatene og gode tilbakemeldinger fra pasientene. Vi er også stolte over å tilby en så avansert og laboratoriekrevende prosedyre som gjør det mulig å hjelpe flere par med å få barn.

 

Anbefaler spiral til yngre kvinner

Det er en myte at spiral er et prevensjonsmiddel som kun kan brukes av kvinner som har født barn. Kvinner i alle aldre kan bruke spiral, og det har kommet flere ulike typer på markedet slik at du kan velge den spiralen som passer best for deg. Blant annet har det kommet en minispiral, som er spesielt designet for unge kvinner som ikke har født. Den er litt mindre enn andre spiraler, og sitter inne i tre år i stedet for fem år.

 

Hormonspiral er det sikreste prevensjonsmiddelet som finnes. I løpet av 3 år vil over 10 % av jenter under 21 år som bruker p-piller bli gravide, mens ved bruk av spiral er det bare 1 % som blir gravid. Har du først fått satt inn spiralen, er du beskyttet helt til du tar den ut igjen.

 

Fordi hormonene hovedsakelig bare virker lokalt i livmoren, har hormonspiralen svært få bivirkninger. Den vanligste bivirkningen er sjeldne og mer sparsomme blødninger, og hormonspiral brukes derfor også som behandling for kraftige menstruasjonsblødninger.

 

For kvinner som ikke har født, kan selve innsettingsprosedyren noen ganger være litt mer ubehagelig enn for kvinner som har født. Vi gynekologer har lang erfaring med dette, og utfører prosedyren på mest mulig skånsomt vis. Det er også godt å vite at spiralen er lett å fjerne når du ønsker det, og at bruk av spiral ikke reduserer dine sjanser for å bli gravid senere.

 

Det er ikke alltid bare egget sin feil

Vi vet at kvaliteten på eggene reduseres med alder. Med det mener man at flere og flere egg har DNA skade. Hos en kvinne som er 40 år så er bare 1 av 10 egg normale. Det er derfor det er vanskeligere å bli gravid med økende alder.

MEN dette skjer også hos menn. Flere og flere sædceller har DNA skade med økende alder og er derfor også skyldig i uteblitt graviditet. Spesielt ved dårlig fertilisering og embryoutvikling må man være obs på mannens spermier. Er de virkelig så normale som de ser ut som?

Klinikk Hausken investerer i disse dager i nytt avansert utstyr som kan undersøke nettopp dette. Dette vil hjelpe oss til å finne de menn som trenger spesial behandling og dermed øke sjansen for å lykkes.

http://www.micropticsl.com/products/sperm-class-analyzer-casa-system/analysis-modules/

 

Snart sommerferie

Da nærmer det seg sommer ferie. Iallefall i følge kalenderen :).

Klinikk Hausken avd. Bergen tar ferie først i år. Det betyr at siste arbeidsdag i Bergen er 19. juni og åpner dørene igjen 20. juli.

Klinikk Hausken avd. Haugesund stenger for ferie 6. juli til 31. juli.

Både avd. Bergen og Haugesund reiser til Island på Nordic Fertility Society kongress 3. til 6. august så da er begge klinikkene stengt.

Klinikk Hausken ønsker dere alle en flott sommer.

Klinikk Hausken starter i Stavanger!

Klinikk Hausken er Norges største private IVF klinikk. Av samtlige IVF klinikker i Norge er det nå kun Rikshospitalet som gjør flere behandlinger per år. Ikke bare har vi vokst til å bli en stor aktør innen assistert befruktning, men tilbyr også den nyeste og beste teknologien. Vi har alltid fokus på parets individuelle situasjon og dette gjør at vi har svært gode resultater, til beste for våre pasienter.

Klinikk Hausken startet i Haugesund april 2006 og ble raskt en viktig leverandør innen assistert befruktning. Våre pasienter kommer fra hele landet, men Vestlandet er selvfølgelig vårt kjerneområde. For å gi et bedre og nærere tilbud startet vi ny IVF klinikk i Bergen september 2013 (KH avd. Bergen). Denne ble en umiddelbar suksess. Både avd. Haugesund og avd. Bergen fremstår i dag moderne og innbydende.

Og nå kan vi altså endelig ønske våre pasienter velkommen til KH avd. Stavanger! Klinikk Hausken har meget stor ekspertise og tilbyr ikke bare behandling, men også full utredning. Våre leger Torolf Holst-Larsen, Arne Schwennicke og Jon Hausken har mer enn 40 års erfaring innen faget infertilitet. Vi har ingen ventetid og en gjennomgang hos oss vil raskt avklare årsaker og hva som vil være aktuell behandling. I første omgang vil KH avd. Stavanger tilby utredning, samtale og informasjon om behandling, monitorering av oppstartet behandling og tett oppfølgingen i etterkant. Vi vil tilby hormonbehandling og inseminering, også med donorsæd. Hvis prøverør er eneste alternativ vil selve egguttaket, embryoutvikling og tilbakeføring fortsatt skje i Haugesund. Etablering av KH avd. Stavanger vil likevel gi en betydelig lettere prosess også for disse pasienter, nærhet og tettere oppfølging J

Vi åpnet mandag 18. mai og møtte glade og forventningsfulle par. Vår etablering gir Stavanger regionen endelig et lokal tilbud til par som ikke oppnår graviditet med eksperter innen fagfeltet. Vi har sett frem til dette lenge og gleder oss nå til å ta fatt.

Hvor er vi lokalisert? På Forus, nabo til IKEA, i samme bygning som Forus akutten.

Velkommen til Klinikk Hausken i Stavanger. Vi er her for deg.

Eggdonasjon, hva er problemet?

Vi på klinikk Hausken sier JA til eggdonasjon! Hvis samfunnet godtar sæddonasjon må vi også si ja til eggdonasjon. Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell på dette. Hvis en mener at eggdonasjon er noe annet enn sæddonasjon så betyr det at far ikke er like viktig som mor.

 

Hva er problemet? Det blir hevdet at det er mye enklere å gi sæd enn egg. Det er ikke sant. Det som er vanskelig med å donere er prosessen i forkant. Det å bestemme seg for om en ønsker å donere for å hjelpe andre. Tenke gjennom hvilke konsekvenser dette har for paret som mottar, barnet som fødes, seg selv og sine omgivelser. Fremtidige konsekvenser i et mulig møte med barnet når/hvis dette tar kontakt. Hvordan forholde seg til dette med egen familie og barn? Disse grunnleggende verdivalg vil være de samme for en mann som en for en kvinne.

 

Ja kvinnen må gjennom en hormon kur, Ja hun må gjennom et egguttak. So what? Dette er en enkel standardisert prosess og er ingenting satt opp mot det vanskelige valget om å velge å donere egne egg/sæd til hjelp for andre par.

 

Det som ER vanskelig er å lage en fornuftig plan for gjennomføring. Hvem skal få tilbud om eggdonasjon? Det er først og fremst kvinner som har nådd en alder hvor eggkvaliteten er på hell som har behov for eggdonasjon. Hvilken aldersgrense skal vi sette? Må vi ikke akseptere at den biologiske klokken har satt foten ned? Eggdonasjon skiller seg her fra sæddonasjon og utfordrer våre etiske normer. Sæddonasjon er et alternativ for menn som har svært redusert og eller ingen sædproduksjon. Dette oppdages ofte tidlig og man kommer derfor ikke i samme aldersskvis som ved eggdonasjon.

 

Par som velger eggdonasjon reiser i dag til utlandet og får behandling. De har som oftest vært gjennom en lang prosess før en tar et slikt valg. Årevis med utredninger og assistert befruktning, håp og skuffelser. Valget har modnet seg over tid og er i høyeste grad vel gjennomtenkt. De vordene foreldre har tatt et reflektert valg og har mye kjærlighet å gi. Norge kan velge å forby eggdonasjon, men tilbudet/aktiviteten forsvinner jo ikke for det! Det vil være mye bedre at Norge sier JA og dermed ha innflytelse på reguleringen av denne aktiviteten. Lager et tilbud om eggdonasjon med ikke anonym giver som samfunnet kan akseptere og synes fornuftig.

 

Eggdonasjon er på mange måter bedre enn sæddonasjon for paret! Kvinnen får graviditeten og fødselen og far er den biologiske faren, samtidig så påvirker kvinnen hvilke gener som uttrykkes gjennom svangerskapet og har dermed også et genetisk forhold til barnet. Ved sæddonasjon får kvinnen alt dette men her står mannen litt ved siden og er «heller ikke» genetisk involvert.

 

Debatten raser. Bioteknologirådet har i sin innstilling anbefalt JA til eggdonasjon. Det betyr ikke at forslaget vedtas. Man kan mene hva man vil og der er argumenter både for og imot. MEN, at de aller fleste land godtar eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon. Det betyr ikke at forslaget vedtas. Man kan mene hva man vil og der er argumenter både for og imot. MEN, at de aller fleste land godtar eggdonasjon på lik linje som sæddonasjon må veie tungt. Vi hilser eggdonasjon velkommen og tror dette blir en god løsning både for parene men ikke minst viktig; barna.

Påvirker høy BMI resultatene ved IVF behandling?

Det sies at overvekt påvirker sjansen for å oppnå graviditet etter IVF og videre at sjansen er stor for at en evt. graviditet vil ende med abort. I tillegg hevdes det at svangerskapet innebærer stor risiko for mor og barn. Men stemmer dette?

Mange klinikker tilbyr ikke behandling til kvinner med BMI over 30.

De aller fleste som er overvektige blir spontant gravid og har helt normale svangerskap. Man ser heller ikke at overvekt gir redusert sædkvalitet hos menn. Økt vekt gir imidlertid større sannsynlighet for å utvikle PCOS. Dette er en tilstand hvor modningen av egg påvirkes og dermed uteblir eggløsningen. PCOS er den mest vanlige årsaken til uteblitt graviditet hos kvinner. Heldigvis er denne tilstanden en av de enklere å kunne behandle. Mer om PCOS en annen gang.

Klinikk Hausken analyserer alle faktorer som kan ha en påvirkning av resultatet forløpende. Når det gjelder vekt så er det kun de med svært lav BMI som viser en redusert sjanse for å lykkes med IVF behandling. Tallene viser at graviditetssjansen faktisk stiger med økende BMI. Man ser heller ikke noe økt abortfare.

Hva med svangerskapene? De aller fleste har normale svangerskap og fødsler, men man ser en økt forekomst av svangerskaps indusert diabetes. Mer om infertilitet og insulinresistens en annen gang.

Klinikk Hausken har derfor ikke noe generell BMI grense for å tilby IVF behandling.  Vi tror ikke på grenser! Hos oss for alle en individuell vurdering og sammen med paret finner vi den beste løsningen.

Dette betyr ikke at den generelle økningen av overvekt man ser i samfunnet er uten problemer. Det er viktig å sette inn tiltak for å bekjempe denne utviklingen. Men å sette grenser for å hjelpe kvinner som ikke blir gravide p.g.a. av overvekt er ikke veien å gå.

Problemer med habituell abort? IVF kan hjelpe!

IVF gir gode resultater ved habituell abort!

Hva er habituell abort? Man blir gravid men svangerskapet stopper opp og ender med spontan abort. Hvis dette skjer 3 eller flere ganger etter hverandre uten å lykkes med å få barn, kalles denne tilstanden habituell abort. Dette er svært frustrerende. Man blir altså gravid og håpet tennes men så ender det hele med SA (spontan abort) eller MA (mer om missed abortion i et senere innlegg J)

Hva skyldes dette? Tidligere har man hevdet at dette nesten alltid skyldes kromosomfeil i embryoet.  I dag vet vi at mange av disse abortene skyldes feil med implantasjonsprosessen. At det er noe galt med embryoets evne til å feste og utvikle seg, eller at slimhinnen i livmorhulen ikke viser optimal forhold for. Dette skyldes feil med / eller manglende proteinutrykk fra embryoets eller slimhinnens side.

Mange andre tilstander kan også påvirke embryoets evne til å feste seg. Spesielt immunsykdommer da disse gir en generell betennelsesreaksjon i kroppen som påvirker proteinuttrykk i livmorens slimhinne. Ugunstige hormonelle forhold kan også virke negativt.

Men abort kan selvfølgelig også skyldes at embryoet er kromosomalt galt! Kromosomfeil er dessverre ikke et sjeldent fenomen, og er økende med alder. Dette skyldes i all hovedsak at det oppstår feil i forbindelse med celledelingen, men kan også skyldes primære sjeldne kromsomtilstander hos foreldrene. Man undersøker derfor alltid foreldrene for disse.

Hvorfor IVF? Jo fordi at en ved et IVF forsøk får optimalisert alle prosesser involvert, inkludert forholdene rundt selve implantasjon. I tillegg har vi jo flere egg å velge mellom når man gjør IVF.

Embryoscope er siste nyvinning innen IVF. Her får man filmet embryoutviklingen. Dette gir masse informasjon om kvaliteten (normaliteten) av embryoet. Når celledeling skjer, tiden dette tar og også synkroniseringen av disse, gir oss en tidslinje (Timeline). Denne sikrer oss en bedre utvelgelse av det embryoet som skal tilbakeføres til livmorhulen (større sjanse for at embryoet er normalt)

Når man gjør IVF vet man når embryoet tilbakeføres og når implantasjonen skal skje. Man kan derfor mer målrettet sette inn tiltak for å bedre prosessene rundt festingen J

Ofte får pasienter med habituell abort beskjed om å bare prøve igjen og håpe på det beste fordi alle undersøkelser og blodprøver har vist normale funn!

Dette vil jeg hevde er et dårlig råd for denne pasientgruppen. Der er alltid en årsak når det skjer en abort. Det er ikke tilfeldig. Ofte er det noe galt med implantasjonen. IVF gir svært gode resultater i denne gruppen og bør anbefales. Vi her hos Klinikk Hausken har hjulpet mange .

God helg :)

Mange ser frem mot fredagen og noen dager fri. Fritid er viktig! Skaper overskudd og glede. Noen har planer og andre vil bare nyte og slappe av med familie og gode venner. Dette er ikke noe annerledes for medarbeidere ved Klinikk Hausken. Jeg vil berømme mine medarbeidere! Faglig dyktige, positive og kreative. Dette gjør ukene spennende og Klinikk Hausken realiserer stadig nye prosjekter til beste for våre pasienter.

Klinikk Hausken avd. Haugesund tar for øvrig vinterferie i uke 8, men vår avdeling i Bergen holder åpent. De tar først vinterferie i uke 9, men da er vi i Haugesund på plass igjen. Dette gjør at vi er tilgjengelige for de av dere som er i behandling hos oss.

Hva skjer fremover hos Klinikk Hausken? Vi oppgraderer vår Haugesundsavdeling. Lokalene utvides og ombygges. Bedre planløsning og mer innbydende. Ny pasient avdeling. Nye arealer for fryse lab. Resultatene på frys  har økt enormt de siste årene og er nå like gode som ferskt forsøk! Det blir også nytt prøvetagningsrom for menn. Etterlengtet J. Tror det blir veldig bra. Nye kontor for samtale og undersøkelse. Alt for å gi pasientene enda bedre service. Neste uke forbindes de nye arealene med de gamle og utvidelsen går inn i fase 2. Spennende og vi gleder oss som barn til å få vist frem vår nye klinikk. Norges beste J.

I vinterferien blir det også filming av informasjonsvideoer.  Disse for å vise spekter av tilbud, men også for å informere dere om assistert befruktning generelt. Du vil finne dem på våre nye nettsider innen kort tid.

Sist uke så var ledelsen på kurs. Juss for en dag. Veldig nyttig. Kjekt å kunne tilegne seg ny lærdom som høyner kvaliteten på våre tjenester.

Klinikk Hausken sprer vingene..igjen. Vi etablerer nye moderne lokaler i Stavanger. Dette prosjektet går nå i disse dager endelig mot realisering. Her vil vi kunne tilby en rekke tjenester innen utredning og oppfølging. Vårt personale ved klinikken i Haugesund vil dagpendle. Det betyr at du møter samme behandler gjennom forløpet. Dette skaper trygghet. Vi gleder oss!

I forrige uke kom gladnyheten om at Storbritannia vedtar en lov om at assistert befruktning får lov til å bruke de teknikker som er mulige i dag til å helbrede sykdom. I dette tilfelle; behandling av arvelig mitokondriesykdom. Disse viser ofte svært alvorlige sykdomsbilder. Ved hjelp av donoregg kan man få friske biologiske barn! Se eget blogg innlegg om metodikken. Dette viser at vårt fagfelt er i front når det gjelder behandling av arvelige sykdommer. Spennende!

God helg til alle!  Jeg gleder meg allerede til neste arbeidsuke.