Påvirker høy BMI resultatene ved IVF behandling?

Det sies at overvekt påvirker sjansen for å oppnå graviditet etter IVF og videre at sjansen er stor for at en evt. graviditet vil ende med abort. I tillegg hevdes det at svangerskapet innebærer stor risiko for mor og barn. Men stemmer dette?

Mange klinikker tilbyr ikke behandling til kvinner med BMI over 30.

De aller fleste som er overvektige blir spontant gravid og har helt normale svangerskap. Man ser heller ikke at overvekt gir redusert sædkvalitet hos menn. Økt vekt gir imidlertid større sannsynlighet for å utvikle PCOS. Dette er en tilstand hvor modningen av egg påvirkes og dermed uteblir eggløsningen. PCOS er den mest vanlige årsaken til uteblitt graviditet hos kvinner. Heldigvis er denne tilstanden en av de enklere å kunne behandle. Mer om PCOS en annen gang.

Klinikk Hausken analyserer alle faktorer som kan ha en påvirkning av resultatet forløpende. Når det gjelder vekt så er det kun de med svært lav BMI som viser en redusert sjanse for å lykkes med IVF behandling. Tallene viser at graviditetssjansen faktisk stiger med økende BMI. Man ser heller ikke noe økt abortfare.

Hva med svangerskapene? De aller fleste har normale svangerskap og fødsler, men man ser en økt forekomst av svangerskaps indusert diabetes. Mer om infertilitet og insulinresistens en annen gang.

Klinikk Hausken har derfor ikke noe generell BMI grense for å tilby IVF behandling.  Vi tror ikke på grenser! Hos oss for alle en individuell vurdering og sammen med paret finner vi den beste løsningen.

Dette betyr ikke at den generelle økningen av overvekt man ser i samfunnet er uten problemer. Det er viktig å sette inn tiltak for å bekjempe denne utviklingen. Men å sette grenser for å hjelpe kvinner som ikke blir gravide p.g.a. av overvekt er ikke veien å gå.