Leger hos Klinikk Hausken.

Med mer enn 20 års erfaring innen IVF startet Dr. Jon Hausken Klinikk Hausken i 2006. Siden oppstarten har klinikken blitt den største IVF klinikken i Norge basert på både antall pasienter og suksess rate.

Helt fra første dag har Dr. Hausken hatt en helt tydelig visjon for hvordan han vil forme og drive klinikken. Kjerneverdier har fokus på individuell behandling, innovasjon og enkle og tydelige behandlingsopplegg.

Dr. Hausken og hans team har skapt en klinikk som føles trygg for par som søker IVF behandling. Alle pasienter får en sykepleier som de forholder seg til og kan rådføre seg med. I tillegg har alle par direkte kontakt med sin lege slik at de føler seg trygge gjennom behandlingen.

Gjennom hele behandlingsopplegget står hele KH teamet klar for å gjøre din opplevelse best mulig. Uansett hvilken avdeling du velger håper vi å gi deg og din partner en god og trygg ramme rundt behandlingen. Mange av legene og de andre ansatte vil du finne på flere av avdelingene med jevne mellomrom.

Hurtigsøk

Ofte besøkte sider:

Du finner oss i Oslo, Bergen, Stavanger & Haugesund

Dr. Jon W. Hausken
Daglig leder

Dr. Jon Hausken er Medical Director og leder klinikken. Han fullførte sin MD grad innen obstetrikk og gynekologi i 1995. Frem til han startet klinikken i 2006 arbeidet han både som leder for IVF og fødselsavdelingen på Haugesund Sykehus. Gjennom arbeidet sitt fortsetter han arven fra sin far som en innovatør innen området IVF. Dr. Hausken har også tidligere vært leder for Nordic Fertility Society (NFS) og den norske avdelingen (NOFAB).

Dr. Arne Schwennicke

Etter 2 år som leder for IVF avdelingen på Haugesund Sykehus tilsluttet Dr. Arne Schwennicke seg legeteamet hos Klinikk Hausken i 2008. Etter fullført MD grad spesialiserte han seg i perioden 2000-2006 innen obstetrikk og gynekologi.

Dr. Kirsten Hope

Dr. Hope fullførte sin MD grad i 2004. Siden har hun arbeidet ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, der hun fullførte spesialiteten i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har bred erfaring fra både svangerskapsomsorg, fødselshjelp, generell gynekologi og fertilitet. Dr. Hope ble en del av legeteamet til Klinikk Hausken i 2017. Hun arbeider ved klinikkens avdeling i Bergen.

Dr. Torolf Holst-Larsen

Dr. Holst Larsen fullførte sin MD grad i 1991 og ble spesialist innen gynekologi og obstetrikk i 1998. Han har lang erfaring som lege ved kvinneklinikken i både Stavanger og Haugesund. Dr. Holst-Larsen har vært en del av legeteamet på Klinikk Hausken siden 2014 og har en deltidsstilling som fødselslege på fødeavdeling i Haugesund. Han er aktiv innen sitt fagfelt og har vært medlem av Bioteknologirådet i perioden 2014-2019.

Fertilitetssjekken.

Fertilitetssjekken

For par uten tidligere forsøk.

Fertilitetssjekken

For lesbiske par.

Fertilitetssjekken

For  par med tidligere forsøk.

Fertilitetssjekken.

IVF behandling

IVF betyr In Vitro Fertilisering - befruktning utenfor kroppen.

mikro-TESE

Dette er en avansert metode for å hente ut sædceller.

ICSI

ICSI er mikroinjeksjon av spermie inn i et av kvinnens egg.