Ønsker du å bli gravid?

Vi tilbyr utredning og behandling i fht. barnløshet. Hos oss får du en grundig gjennomgang for å finne årsaker til uteblitt graviditet og med forslag til løsning. Bli med og planlegg din egen behandlingsprotokoll.

Ta kontakt for samtale. Ring 52702170 eller send oss en melding

"Opplevelsen av Fertilitetssjekken var veldig god. Vi følte oss godt ivaretatt av Dr. Jon Hausken, han uttrykte en trygghet om at han kunne sitt fag, og vi fikk tillit til at vi kunne få hjelp her. Samtalen med sykepleier var også veldig informativ og god. Vi følte at det var god tid til oss."

Linda & Geir-Egil fra Stavanger

Har dere hatt tidligere behandling?

Fertilitetssjekken er en viktig del av en individuelt tilrettelagt behandling. Mange lurer på om Fertilitetssjekken er nødvendig dersom de har hatt behandling tidligere eller ei.

Har dere hatt tidligere behandling?

Har dere hatt tidligere behandling, men disse IVF behandlingene har vært negative og eller vært utført ved annen klinikk så er svaret JA.
 
HUSK, ved ny fullstendig gjennomgang dukker det alltid opp ting som har vært oversett tidligere. Disse kan ha avgjørende betydning for behandlingsutfallet. Vi vil gjerne at du tar med deg papirene og prøvesvarene fra tidligere forsøk. Dette vil hjelpe oss med å kartlegge fremtidig behandling.
 
Neste steg er som oftest å ta Fertilitetssjekken >>

Konsultasjonen tar ca. to timer.

Dere starter med en samtale med legen der han tar seg god tid til å danne seg et bilde av problemstillingen og svare på evt. spørsmål.

Det vil bli foretatt en ultralydundersøkelse av henne og en spermaanalyse av hans sædprøve.

Legen vurderer hvilken behandling som er best for dere og setter opp et individuelt tilpasset behandlingsforslag til dere.

Videre får dere en samtale med sykepleier som går nøye igjennom dette behandlingsforslaget. Hun informerer dere om alle praktiske forhold knyttet til behandling (f.eks. tidsaspekt, ultralydkontroller lokalt der dere bor, medikamenthåndtering, injeksjonsveiledning, priser, kontrakt etc.)

Rekvisisjon til standard blodprøver som HIV, Hepatitt og AMH som må tas før eventuell IVF behandling blir tilsendt dere per post. Disse blodprøvene tar dere på nærmeste sykehus ved første anledning. Vær oppmerksom på at disse MÅ analyseres ved et laboratorium godkjent for smittetesting for assistert befruktning. Dere vil bli sendt en liste over godkjente laboratorium. Svar på blodprøvene vil bli sendt til oss og må foreligge før behandlingsstart.

De fleste starter med Fertilitetssjekken >>

Vanlige behandlingsforløp.

Vi tilbyr mange behandlinger hos Klinikk Hausken. Hos oss får du en tilrettelagt IVF behandling. Selv om hvert par trenger et tilpasset behandling, er det mange ting som går igjen. Nedenfor ser du fire vanlige eksempler på behandlingsforløp og forventet kostnad.

Kort protokoll er i dag standard behandling. Etter å ha laget en individuell behandlings protokoll og nøye informasjon om gjennomføring, kan paret selv bestemme hvilken menstruasjon en ønsker oppstart.

En starter med daglige injeksjoner av hormoner (stimulering) fra menstruasjonsdag 2. Der er flere medikamenter å velge mellom. En velger det som passer aktuell kvinne best.

Fra stimuleringsdag 5 vil en måtte, i tillegg til hormon stimuleringen, injisere et medikament som heter Orgalutran (for å hindre eggløsning). Også denne injiseres daglig.

En planlegger ultralyd ca stimuleringsdag 9. Ultralyden vil gjøres av samarbeidende gynekolog nær der du bor. Denne undersøkelsen vil fortelle oss hvor mange egg som er i modning og hvilken dag som vil være den beste for egg uthenting. Når vi har mottatt ultralydfunnet vil du bli informert om den videre stimuleringen og når du skal sette eggløsningssprøyten (Ovitrelle). Dag for å hent ut eggene er dermed bestemt.

Etter at eggene er hentet ut, og lagt i egne skåler, vil mannens sædprøve bli behandlet for å oppnå best mulig naturlig befruktning. I noen tilfeller vil sædprøven være redusert i antall og bevegelighet. Da gjør vi noe som kalles ICSI. Vi velger de beste svømmerne og injiserer egget direkte (hjelper til med befruktningen).

Etter befruktning ligger embryoene i noe som kalles Embryoscope (en inkubator hvor den videre utviklingen følges).

2 dager etter egg uthenting er en klar for tilbakeføring av det embryoet som har vist best utvikling. Hvis en har flere gode embryo så kan disse fryses for senere tilbakeføring i naturlig syklus.

Fra egg uthenting vil en bruke måtte bruke vaginal kapsler (Lutinus). Disse settes i skjeden. Lutinus er et hormon som hjelper embryoet til å feste seg og vil også støtte den tidlige utviklingen av svangerskapet. Du forsetter med Lutinus frem til graviditets test. Denne tas 14 dager etter egg uttak.

Hos noen kan det være aktuelt å bruke lang protokoll. Dette betyr at en går gjennom en forbehandling (ca 2-3 uker) før en starter med hormon stimulering. Dette medikamentet heter Synarela og er en nesespray. Behandlingen starter på menstruasjonsdag 20.

Denne protokollen brukes ofte hvis kvinnen har redusert antall egg. Forbehandlingen synkroniserer eggene og gir dermed ofte flere modne egg enn hvis en bruker kort protokoll.

Endometriose pasienter vil også med fordel bruke lang protokoll. Nedreguleringen gjør at endometriose aktiviteten reduseres og kan være gunstig for at embryoet skal feste seg.

For de som ønsker at behandlingen skal skje en bestemt uke vil en også velge lang protokoll. En forlenger bare nesespray perioden slik at en får tilpasset ønsket behandlingsuke. En er da ikke avhengig av menstruasjonsrytmen til kvinnen.

Etter nedregulering med Synarela (2-3 uker), starter en med daglige injeksjoner av hormoner (stimulering). Hvilken dag en starter hormonstimulering er avtalt med oss (behandlingsplan). Oppstart dag er for de fleste en onsdag. En forsetter med Synarela nesespray også i stimuleringsperioden.

En planlegger ultralyd fredag, 10 dager etter oppstart hormonstimulering. Ultralyden vil gjøres av samarbeidende gynekolog nær der du bor. Denne undersøkelsen vil fortelle oss hvor mange egg som er i modning og hvilken dag som vil være den beste for egg uthenting. Når vi har mottatt ultralydfunnet vil du bli informert om den videre stimuleringen og når du skal sette eggløsningssprøyten (Ovitrelle). Dag for å hent ut eggene er dermed bestemt.

Etter at eggene er hentet ut, og lagt i egne skåler, vil mannens sædprøve bli behandlet for å oppnå best mulig naturlig befruktning. I noen tilfeller vil sædprøven være redusert i antall og bevegelighet. Da gjør vi noe som kalles ICSI. Vi velger de beste svømmerne og injiserer egget direkte (hjelper til med befruktningen).

Etter befruktning ligger embryoene i noe som kalles Embryoscope (en inkubator hvor den videre utviklingen følges).

2 dager etter egg uthenting er en klar for tilbakeføring av det embryoet som har vist best utvikling. Hvis en har flere gode embryo så kan disse fryses for senere tilbakeføring i naturlig syklus.

Fra egg uthenting vil en bruke måtte bruke vaginal kapsler (Lutinus). Disse settes i skjeden. Lutinus er et hormon som hjelper embryoet til å feste seg og vil også støtte den tidlige utviklingen av svangerskapet. Du forsetter med Lutinus frem til graviditets test. Denne tas 14 dager etter egg uttak.

Hos kvinner som mangler eggløsning eller har et modningsproblem, så kan det være nok å bare gi en hormon stimulering. Dette kan enten gjennomføres med tabletter (Pergotime eller Femar), eller med hormon injeksjoner som ved IVF behandling (men mindre doser). Hvis mannen har normal sædkvalitet så kan paret ha vanlig samleie hjemme.

Når vi gir hormon stimulering gjør vi en ultralyd ca stimuleringsdag 10. Hvis behandlingen har vært vellykket (modne egg) starter kvinnen med å undersøke LH i urin (Clear plan). Når denne slår positivt ut har man samleie samme kveld og morgenen etter. Det hender at vi gir en eggløsningssprøyte (Ovitrelle) for å være sikker på timingen.

Hvis sædprøven er noe redusert så kan man kombinere hormonstimulering med inseminering. Dette kalles IUI. Insemineringen gjøres dagen etter positiv LH, eller timet med Ovitrelle. Sædprøven optimaliseres ved at en fjerner sædceller som er unormale i fasong og de som har redusert bevegelighet. En får da konsentrert de beste sædcellene og disse settes så opp i livmorhulen med et kateter. Dette gjør det lettere for sædcellene å befrukte egget.

Inseminering kan også gjøres i naturlig syklus hvis alle forhold hos kvinnen er normale.

Klinikk Hausken tilbyr sæddonasjon. Vi bruker sæd fra 2 store sædbanker i Danmark.

Inseminering med donor sæd kalles IUI Partner. Denne behandlingen tilbys heterofile par hvor mannen ikke har sædproduksjon eller hvor sædkvaliteten er så dårlig at en ikke får gode nok embryo som er i stand til å gi graviditet. Sæddonasjon tilbys også homofile (lesbiske) par.

Etter at paret har vært til forsamtale og nødvendig informasjon om behandling er gitt bestilles sæd fra Danmark. Donor må ikke være anonym og skal være tilpasset parets karakteristika (etnisitet, øyefarge og hårfarge). Sæd er frosset i noe vi kaller strå. Disse kan lagres i vår klinikk i påvente av behandling.

IUI Partner kan gjennomføres i naturlig syklus og eller stimulert syklus (hormon stimulering). Hvis alt er normalt med kvinnen så følger en hennes naturlige syklus. Man gjør en ultralyd undersøkelse på menstruasjonsdag 10-11 for å sjekke at hun kommer med eggløsning og at slimhinnen i livmorhulen er tykk og fin. Kvinnen starter deretter med å undersøke LH i urin (Clear plan). Når LH blir positiv gjør man inseminering dagen etter. Det hender at vi gir en eggløsningssprøyte (Ovitrelle) for å være sikker på timingen.

Man bruker et strå per behandling. Strået tines og sædprøven settes så opp i livmorhulen med et kateter. Dette gjør det lettere for sædcellene å befrukte egget.

Hvis kvinnen mangler eggløsning eller har et modningsproblem så kan man gi hormonstimulering for å sikre nødvendig eggløsning. Er der infertilitetsårsaker hos kvinnen kan det også være aktuelt å kombinere sæddonasjon med IVF behandling (IVFD)

Hurtigsøk

Ofte besøkte sider:

Du finner oss i Oslo, Bergen, Stavanger & Haugesund

Andre behandlinger.

Fertilitetssjekken

For par uten tidligere forsøk.

Fertilitetssjekken

For lesbiske par.

Fertilitetssjekken

For par med tidligere forsøk.

IVF behandling

IVF betyr In Vitro Fertilisering - befruktning utenfor kroppen.

mikro-TESE

Dette er en avansert metode for å hente ut sædceller.

ICSI

ICSI er mikroinjeksjon av spermie inn i et av kvinnens egg.

Våre leger.

Dr. Jon Hausken

Les mer om våre leger.

Dr. Arne Schwennicke

Les mer om våre leger.

Dr. Torolf Holst-Larsen

Les mer om våre leger.

Dr. Kirsten Hope

Les mer om våre leger.

Avdelinger.

Klinikk Hausken
Oslo
Lysaker Torg 5
1366 Lysaker

Postadresse:
Postboks 165
1325 Lysaker

Informasjon og kart

Klinikk Hausken
Haugesund
Karmsundgaten 59
5531 Haugesund

Postadresse:
Postboks 4113
5506 Haugesund

Informasjon og kart

Klinikk Hausken
Stavanger
Eiganesveien 10-12
4008 Stavanger

Postadresse:
Postboks 172
4001 Stavanger

Informasjon og kart

Klinikk Hausken
Bergen
Espehaugen 32
5258 Blomsterdalen

Postadresse:
Postboks 99 Blomsterdalen
5868 Bergen

Informasjon og kart