IVF steg for steg

(lang protokoll)

Første trinn er Fertilitetssjekken. Lege gjennomgår sykdomshistorikk sammen med dere. Kvinnen har en gynekologisk undersøkelse av livmor og ultralyd av eggstokker. I noen tilfeller er det også nødvendig å undersøke egglederfunksjon. Hos mannen gjør vi en sædanalyse. Legen tar prøver av hormoner og kromosomer dersom det er nødvendig. Resultatene er klar samme dag.

Oppstart

Oppstart er 1-4 uker etter første gjennomgang med lege og sykepleier. Dere ringer oss den dagen kvinnen får menstruasjon slik at vi kan bekrefte oppstart av de forskjellige medisinene. Hun starter først med en nesespray. Nesesprayen nullstiller kroppens naturlige hormonproduksjon i forkant av hormonbehandlingen som er i neste steg.

Oppstart hormoner

Omtrent 20 dager etter start med nesespray begynner hormonstimulering. 10 dager etter oppstart med hormoner planlegger vi ultralyd. Da ser vi hvor mange egg som er i modning og hvilken dag som er best for egguthenting. Du vil også få beskjed om videre stimulering og når du må ta eggløsningssprøyte.

Egguttak

Egguttak er mellom 24-34 dager etter oppstart med hormonstimulering. Vi henter ut eggene og oppbevarer de i petriskåler. For å sikre best mulig naturlig befruktning behandler vi også sædprøve. Etter befruktning er målet vårt ett eller flere fine embryo. For å sikre best mulig resultat, overvåker vi utviklingen i en digital inkubator (Embryoscope). Dag 1 etter fertiliseringen ringer vi dere med en oppdatering på utviklingen.

Innsett

Tilbakeføring av embryoet gjør vi 2-5 dager etter egguthenting. Vi setter tilbake det embryoet som viser best utvikling. Ofte så har vi flere gode embryo å velge mellom. Disse kan vi fryse ned for senere tilbakeføring dersom det er nødvendig.

Sjekk

Den store dagen! 14 dager etter innsett tar dere en vanlig graviditetstest hjemme og gir oss beskjed om resultatet.

Fertilitetssjekken

De fleste begynner med denne undersøkelsen.

Fertilitetssjekken gir par som ikke blir gravide svarene de trenger. Sjekken er også for par som tidligere har hatt forsøk og undersøkelser. Fertilitetssjekken er helt uforpliktende