IVF steg for steg

(kort protokoll)

Første trinn er Fertilitetssjekken. Lege gjennomgår sykdomshistorikk sammen med dere. Kvinnen har en gynekologisk undersøkelse av livmor og ultralyd av eggstokker. I noen tilfeller er det også nødvendig å undersøke egglederfunksjon. Hos mannen gjør vi en sædanalyse. Legen tar prøver av hormoner og kromosomer dersom det er nødvendig. Resultatene er klar samme dag.

Oppstart

Oppstart kan skje så raskt som 1-4 uker etter første gjennomgang med lege og sykepleier. Kvinnen starter med hormonstimulering på dag 2 av menstruasjonen. Fra 5. stimuleringsdag, tar kvinnen et daglig medikament for å hindre eggløsning. Etter 9 dager med stimulering, er det ultralyd. Da ser vi hvor mange egg som er i modning og hvilken dag som er best for egguttak

Egguttak

Egguttak er mellom 12-15 dager etter oppstart. Vi henter ut eggene og oppbevarer de i petriskåler. For å sikre best mulig naturlig befruktning behandler vi også sædprøve. Etter befruktning har vi ett eller flere embryo. For å sikre best mulig resultat, overvåker vi utviklingen i en digital inkubator (Embryoscope, Eeva, Geri). Dag 1 etter fertiliseringen ringer vi dere med en oppdatering på utviklingen.

Innsett

Tilbakeføring av embryoet gjør vi 2-5 dager etter egguthenting. Vi setter tilbake det embryoet som viser best utvikling. Ofte så har vi flere gode embryo å velge mellom. Disse kan vi fryse ned for senere tilbakeføring dersom det er nødvendig.

Sjekk

Den store dagen! 14 dager etter innsett tar dere en vanlig graviditetstest hjemme og gir oss beskjed om resultatet.

Fertilitetssjekken

De fleste begynner med denne undersøkelsen.

Fertilitetssjekken gir par som ikke blir gravide svarene de trenger. Sjekken er også for par som tidligere har hatt forsøk og undersøkelser. Fertilitetssjekken er helt uforpliktende